Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/firmowe/domains/tafirma.pl/public_html/szablony/200058/index.php on line 166

Dołącz do nas!

Twój pracodawca nie liczy się z głosem pracowników? Potrzebujesz fachowej wiedzy i wsparcia w walce o swoje prawa? Zadzwoń i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

“Wielkość bowiem rodzi się w działaniu, a nie z tego, że ktoś postanowił być wielkim”

- myśl chińskiego stratega


Apel do pracowników wszystkich grup zawodowych

W związku z transformacją ustrojową Polski gdzie występuje w zakładach pracy łamanie praw pracowniczych, zwracamy się do wszystkich grup zawodowych o zakładanie związków zawodowych w celu skutecznego działania w obronie interesów pracowniczych i prawo do godnego życia.
Zbierz co najmniej 10 osób i skontaktuj się z naszą
Komisją Regionalną - jeszcze w tym samym dniu w Twoim zakładzie pracy może zostać zarejestrowany związek zawodowy. Wniosek możesz pobrać z działu Formularze do pobrania.

Co zyskujesz zakładając związek zawodowy?

 • Ochrona członków zarządu związku zawodowego przed utratą pracy,
 • Obowiązek współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi zgodnie z ustawą o związkach zawodowych,
 • Wsparcie w walce o prawa pracowników,
 • Wiedzę na temat prawa pracy i obowiązków pracodawcy.


Aktualności

 • SKOK na pomoc

  Przypominamy obecnym i nowym członkom Związku, że Zarząd Międzyzakładowej Komisji NZZPPK od szeregu już lat współpracuje ze SKOK w zakresie udzielania pomocy w trudnych sytuacjach finansowych. W imię walki z ...

 • W NZZPPK iskrzy!

  Na zebraniu Zarządu Związku NZZPPK dn. 23 września 2011r. podjęto uchwałę o powołaniu Klubu Turystyczno-Rekreacyjnego 'Iskra'. Prezesem Klubu została Pani Jolanta Sadurska, Wiceprezesem - Pan Leszek Wierzbowski. Działalność Klubu skupiać ...

 • NZZPPK w sieci

  23 września 2011 r. została podjęta uchwała o uruchomieniu strony internetowej www.NZZPPK.org.pl. Jest to krok ku nowoczesności, który ułatwi dalszy rozwój związku. Z pewnością ułatwi także dostęp do najważniejszych ...

Akty prawne

Internetowy System Informacji Prawnej - dalej

Ustawa o ochronie danych osobowych - dalej

Kodeks pracy - dalej

Ustawa o związkach zawodowych -dalej

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy - dalej

Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy - dalej

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - dalej

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - dalej

Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności przedsiębiorcy - dalej

Ustawa o świadczeniach rodzinnych - dalej

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dalej

Ustawa o ubezp. społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - dalej

Ustawa o służbie medycyny pracy - dalej

Ustawa o dniach wolnych od pracy - dalej

Ustawa o czasie pracy kierowców - dalej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy -  dalej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe - dalej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - dalej

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - dalej

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów - dalej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym - dalej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych - dalej


/papillon