•  

  userfiles/nzzppkorgpl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/nzzppkorgpl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/nzzppkorgpl/top/2.jpg

   

 

 

Dołącz do nas!

Twój pracodawca nie liczy się z głosem pracowników? Potrzebujesz fachowej wiedzy i wsparcia w walce o swoje prawa? Zadzwoń i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

“Wielkość bowiem rodzi się w działaniu, a nie z tego, że ktoś postanowił być wielkim”

- myśl chińskiego stratega

Podjęliśmy współpracę z:


Chemokor Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Apel do pracowników wszystkich grup zawodowych

W związku z transformacją ustrojową Polski gdzie występuje w zakładach pracy łamanie praw pracowniczych, zwracamy się do wszystkich grup zawodowych o zakładanie związków zawodowych w celu skutecznego działania w obronie interesów pracowniczych i prawo do godnego życia.
Zbierz co najmniej 10 osób i skontaktuj się z naszą
Komisją Regionalną - jeszcze w tym samym dniu w Twoim zakładzie pracy może zostać zarejestrowany związek zawodowy. Wniosek możesz pobrać z działu Formularze do pobrania.

Co zyskujesz zakładając związek zawodowy?

 • Ochrona członków zarządu związku zawodowego przed utratą pracy,
 • Obowiązek współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi zgodnie z ustawą o związkach zawodowych,
 • Wsparcie w walce o prawa pracowników,
 • Wiedzę na temat prawa pracy i obowiązków pracodawcy.


Aktualności

 • W NZZPPK iskrzy!

  Na zebraniu Zarządu Związku NZZPPK dn. 23 września 2011r. podjęto uchwałę o powołaniu Klubu Turystyczno-Rekreacyjnego 'Iskra'. Prezesem Klubu została Pani Jolanta Sadurska, Wiceprezesem - Pan Leszek Wierzbowski. Działalność Klubu skupiać ...

 • NZZPPK w sieci

  23 września 2011 r. została podjęta uchwała o uruchomieniu strony internetowej www.NZZPPK.org.pl. Jest to krok ku nowoczesności, który ułatwi dalszy rozwój związku. Z pewnością ułatwi także dostęp do najważniejszych ...

Przydatne linki

Kancelaria Prezydenta RP - www.prezydent.pl
Sejm RP - www.sejm.gov.pl
Internetowy System Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu - www.isip.sejm.gov.pl
Senat RP - www.senat.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich - www.brpo.gov.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.kprm.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.mps.gov.pl
Ministerstwo Ochrony Środowiska - www.mos.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Budownictwa - www.mb.gov.pl
Ministerstwo Sportu RP - www.msport.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl
Ministerstwo Finansów - www.mf.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - www.mk.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia - www.mz.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - www.msz.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki - www.mg.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa - www.msp.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - www.mnisw.gov.pl


Państwowa Inspekcja Pracy - www.pip.gov.pl
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego - www.imp.sosnowiec.pl
Centralny Instytut Ochrony Pracy - www.mnciop.waw.pl
Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Pracy - www.bp.edu.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Naczelna Izba Lekarska - www.nil.org.pl
Rada Ochrony Pracy - www.rop.sejm.gov.pl
Serwis Urzędów Pracy - www.praca.gov.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia - www.nfz.gov.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - www.pfron.org.pl
Rzecznik Praw Dziecka - www.brpd.gov.pl
Urząd Dozoru Technicznego - www.udt.gov.pl
Wyższy Urząd Górniczy - www.wug.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - www.e-inspektorat.zus.pl
Sąd Najwyższy - www.sn.pl
Trybunał Konstytucyjny - www.trybunal.gov.pl
Międzynarodowa Organizacja Pracy - www.mop.pl


/papillon